Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Návod na použitie zahradzovacích stĺpikov

Zahradzovacie stĺpiky SORYX

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Koniec formulára

Súhrnné informácie o zahradzovacích stĺpikoch zo samonavíjací textilnou páskou a vymedzovacích stĺpikoch pre lana.

 

Základné komponenty (varianty):

1.1   Rúra z nerezovej oceli leštenej alebo brúsenej s prvky z čiernej oceli chránené proti korózii.

1.2   Rúra z nerezovej oceli korózii vzdornej, lakovaná práškovou farbou

1.3   Rúra z čiernej chromovanej oceli, chránená proti korózii, miesta zvarov pokryté fóliovou páskou v striebornej farbe.

1.4   Rúra z čiernej oceli

2         Kryt podstavca z leštenej alebo brúsenej nerezovej oceli

3.1   Podstavec štandardný – plastový výlisok s výplňou z plastu naplnený betónom, vybavený v spodnej časti podstavcom z nerezovej alebo čiernej oceli, chránený proti korózii a plastovým protišmykovým krúžkom

(Neštandardné prevedenie – na zákazku:

3.2   Odliatok z liatiny, vybavený v spodnej časti podstavcom z nerezovej alebo čiernej ocele, chránené proti korózii, a plastovým protišmykovým krúžkom.

3.3   Podstavec z čierneho alebo nerezového plechu, vybavený v spodnej časti podstavcom z nerezovej alebo čiernej ocele, chránené proti korózii, a plastovým protišmykovým krúžkom. )

4         Samonavíjací mechanizmus s páskou, vybavený brzdovým systémom, alebo bez brzdového systému.

5         Textilná páska výšky 45 - 50 mm, vyrobená z polyesterovej priadze.

6         spojovací materiál: pozinkovaná skrutka, podložka

Spôsob kompletizácie:

Stĺpiky dodávame v troch častiach v rozloženom stave.

-          Rúra so samonavíjacím mechanizmom

-          Podstavec (závažie)

-          Kryt podstavce

 

Montáž:

 

Pre montáž si pripravte:

-          Malý nôž alebo iný ostrý nástroj pre odstránenie ochrannej lepiacej pásky.

-          Kľúč 19 mm (výnimočne kľúč 17 mm).

-          Pre zostavenie stĺpika je vhodné využiť pomoc druhej osoby. Montáž je najlepšie vykonávať na pracovnom stole.

 

Prevedeniemontážev krokoch

 

1         Vybaľte tovar z kartónu, zamedzte poškrabaniu povrchu ostrými nástrojmi pri rozbaľovaní.

2         Odstráňte výplňový materiál.

3         Odstráňte z výrobku ochranné prvky použité pre transport (ak je balenie obsahuje).

4         Skompletizujte po 1 ks jednotlivé prvky: trubicu, základňu a jej kryt.

5         Spodná časť rúrky môže mať ostré hrany, opatrne vyskrutkujeme montážnu skrutku a podložku (ak je balenie obsahuje).

6         Nasaďte kryt na základňu a pridržte pritom plastový krúžok na spodnom okraji podstavca. Potom prevlečte zospodu otvorom v základni skrutka s podložkou cez kryt až hore.

7         Pridržiavajte prstom skrutku a naskrutkujte na neho trubicu.

8         Pridržiavajte trubicu (zabráňte otáčaniu vzhľadom k základni) kľúčom utiahnite montážnu skrutku tak silno, aby sa trubica nemohla otáčať vzhľadom k základni a nebola žiadna vôľa medzi ňou a základňou a nebolo možné vychýlenie trubice vzhľadom k základni.

9         Zmontovaný stĺpik odložte na miesto, kde nebude prekážať pri montáži ďalšieho kusu.

 

Základné podmienkypoužívania

 1.       Zahradzovacie stĺpiky sú určené pre usmerňovanie premávky, zamedzenie vstupu do priestorov alebo ich častí a pod. Vzhľadom na konštrukciu a ľahkej manipulácii umožňujú zahradzovacie stĺpiky použitie v rôznych priestorových konfiguráciách a tvorbu rýchleho a estetického vymedzenie priestoru.

2.       Voľne stojace zahradzovacie stĺpiky nie sú vhodné pre usmerňovanie premávky dopravných prostriedkov.

3.       Zahradzovacie stĺpiky sú určené pre použitie v miestnostiach s normálnou vlhkosťou.

4.       Základnej časti stĺpikov sú vyrobené z nerezovej ocele (leštená alebo brúsená), niektoré diely sú vyrobené z čiernej ocele chránenej proti korózii (skrutky, vruty, podložky, časti mechanizmu vinutie), preto je ich odolnosť voči nadmernej vlhkosti obmedzená.

5.       Zahradzovacie stĺpiky by mali byť umiestnené na rovnom povrchu, na ploche zodpovedajúcej veľkosti vzhľadom k priemeru podstavca.

6.       Neumiestňujte zahradzovacie stĺpiky na šikmé plochy, rampy, príjazdové cesty, schody, atď.

7.       Po vysunutí z mechanizmu a upevnenie jej konca na hlavicu susedného stĺpiku alebo v protikusu na stene má byť páska v smere rovnobežnom s podlahou.

8.       Pásku je nutné vysúvať kolmo na bočnú plochu drážky s otvorom v hlavici pásky konštantnou rýchlosťou, bez šklbanie.

9.       Pásku je nutné upínať k ďalšiemu stĺpiku alebo do protikusu pod uhlom 90 stupňov. V opačnom prípade môže dôjsť k prevráteniu zahrazovacího stĺpiku a jeho poškodenie alebo poškodenie samonavíjacieho mechanizmu.

10.   Niektoré koncovky samonavíjacieho pásu sú vybavené poistkou pre zamedzenie náhodného odpojenie z drážky mechanizmu. Pred odpojením pásky preto musíte najprv uvoľniť poistku.

11.   Po odpojení pásky je potrebné ju zasunúť späť do stĺpika konštantnou rýchlosťou, koncovku pridržať rukou a približovať sa k stĺpiku, do ktorého sa páska navíja. Niektoré mechanizmy sú vybavené brzdou, ktorá sama zbrzdí rýchlosť spätného navíjania.

12.   Náhle pustenie koncovky pásky v okamihu, keď tá sa navíja späť na hlavicu, môže byť mať za následok poškodenie samonavíjacieho mechanizmu zahrazovacího stĺpika, tela stĺpika, alebo môže byť príčinou zranenia.

13.   V žiadnom prípade neodporúčame:

  • našľapovať na základňu a vychyľovať stĺpik zo zvislej polohy
  • šklbať pri vyťahovaní navíjacím pásom
  • vyťahovať pás na väčšiu vzdialenosť, než je pre stĺpik uvedené
  • vešať na páske akékoľvek predmety
  •  šliapať na kryty stĺpika

Skladovaní a preprava

14.   Zahradzovacie stĺpiky by mali byť skladované vo zvislej polohe, alebo v špeciálnych kontajneroch určených na skladovanie.

15.   Úložné priestory musí mať zodpovedajúcu veľkosť na výšku.

16.   Je neprijateľné skladovať zahradzovacie stĺpiky vo vodorovnej polohe alebo v niekoľkých vrstvách na sebe, napr. Trubice na trubiciach, podstavce na podstavcoch pod.

17.   Ak potrebujete prepraviť stĺpiky na dlhé vzdialenosti, je nutné používať vhodné transportné vozíky umožňujúce prepravovať stĺpiky v jednej vrstve, umiestnenej vedľa seba.

18.   Pri rozostavenie v priestore vyžadujú stĺpiky šetrné zaobchádzanie, aby nedošlo k poškriabaniu nerezových povrchov alebo prasknutie betónové vložky v základni následkom hádzanie alebo prevrátenia.

19.   Na čistenie používajte mäkkú suchú handričku alebo vlhké utierky a malé množstvo jemného saponátu a teplej vody, ktorý je určený výhradne pre konzerváciu stĺpikov.

20.   Pri čistení výrobkov z nehrdzavejúcej ocele nepoužívajte prípravky obsahujúce chlór, soľ, kyselinu a bielidlo, nepoužívajte abrazívne prášky alebo čistiace prostriedky, žieraviny, ako sú čistiace prostriedky na striebro alebo iné čističe. Ak nebudete dbať tohto upozornenia, môžete spôsobiť trvalé poškodenie zahradzovacieho stĺpika.

21.   Chráňte stĺpiky pred silným znečistením.

22.   Znečistené pásky nahraďte novými.

 

Záručné podmienky

1.       Na výrobok je poskytovaná záruka po dobu 24 mesiacov od dátumu predaje na základe faktúry.

2.       Záruka sa vzťahuje na chyby výrobku neviditeľné voľným okom, ktoré bránia riadnemu fungovaniu výrobku, ku ktorým mohlo dôjsť vo fáze dokončenia výrobku alebo pri výrobe.

3.       V prípade, že bol výrobok opravovaný v dobe záruky, predlžuje sa záručná doba o dobu trvania opravy výrobku.

4.       Reklamácia v záručnej dobe musí byť oznámená telefonicky a potvrdená písomne doporučenou poštou, e-mailom alebo faxom; a musí obsahovať príslušnú fotodokumentáciu. Kupujúci je zodpovedný za doloženie skutočnosti, že záručná doba ešte neskončila.

5.       Lehota na vybavenie reklamácie je 21 pracovných dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti.

6.       V prípade nesplnenia podmienok reklamácie uvedených v bode 4. sa lehota na vybavenie reklamácie predĺži a bude sa počítať znova odo dňa splnenia týchto podmienok.

7.       Ak budú uznané nároky kupujúceho na opravu alebo výmenu chybných prvkov alebo celého výrobku, bude toto vykonané na základe dohody medzi stranami s určením nákladov, spôsobu a dátumu opravy alebo výmeny výrobku.

8.       Záruka sa nevzťahuje na chyby výrobku (vrátane zničenia alebo poškodenia výrobku v dôsledku poškriabaniu, preliačiny, zlomenie, pretrhnutie a pod.), Ktoré vznikli z iných dôvodov ako pri výrobe, používaním v rozpore s návodom na obsluhu, používaním výrobku na iné účely, než k akému je určený, najmä kvôli nesprávnej ručnej manipulácii, údržbe alebo skladovanie.

9.       Záruka sa nevzťahuje na poškodenie mechanické a ďalšie vyplývajúce z náhodných udalostí, ako sú záplavy, požiar, úmyselné poškodenie, vandalizmus, krádeže, atď. (Vrátane krádeže, mechanickému poškodeniu alebo zničeniu jednotlivých prvkov výrobku).

10.   Záruka sa nevzťahuje na výmenu textilný pásik v prípade ich znečistenia alebo mechanického poškodenia (prerušenie, prerezanie, pretrhnutie).


Dodávateľ:

 

 

Legat Trade, s.r.o.

Husova 819

Karviná 733 01

 

Tel.:      596 325 680

 IČ:   27770494

DIČ:  CZ27770494

 

Mail:info@soryx.cz

www.soryx.cz

Vitríny SORYX

Návod k obsluhe a montáži vitrín

 Návod k stiahnutí tu

Súhrnné informácie o presklených vitrínach z kaleného alebo štandardného skla

 a eloxovaného profilu

 

  1. 1.    Obecný popis konštrukcie a kompletizácie vitrín

Základné konštrukčné prvky:

-          Profily z eloxovaného hliníku

-          Plastové hlavice pre spojovanie profilu (pokiaľ sú súčasťou vitríny)

-          Podložky pod police z čiernej oceli zo skrutkou a maticou

-          Laminátová doska

-          Nábytkový zámok, pánty

-          Plastové tesnení pre osadenie skla v profiloch

-          Oceľové poniklované pánty pre sklopná dvierka s plieškom alebo doštičkou z plastu pre ochranu sklenených dielov

-          Štandardné alebo kalené sklo hrúbky 4mm (steny) nebo 6mm (police, dvere)

-          Zámky do sklenených dverí s kľúčom

-          Dekorační korok hrúbky 4mm (pokiaľ je súčasťou vitríny)

-          Systém bodového nízkonapäťového osvetlení (12V), halogénového (s max. výkonom 35 W) alebo osvetlení typu LED (s max. výkonom 4W). (pokiaľ sú súčasťou vitríny)

-          Prvky a príslušenstvo pre osvetlení sú vybavené odpovedajúcimi certifikáty a splňujú normy bezpečného používaní. Tieto doklady sú k stiahnutí na webových stránkach výrobca alebo distribútorov jednotlivých prvkov svetelné inštalácie.

  1. 2.    Spôsob kompletizácie

-          Vitríny sú dodávané zmontovane, s touto výnimkou: Pohyblivé prvky – police a dvierka (tiež zámky pre sklenené dvere) sú z dôvodu ochrany pri doprave balené zvlášť v kartónových obaloch alebo vo fóliách.

-           pre transport sú vitríny zabezpečené kartónom, bublinkovou či strečovou fólií. Doprava je možná buď vlastní dopravou dodávateľa, alebo kuriérni službou.

-          Cena dopravy a montáže je určovaná pred uzavretím objednávky (v prípade dodaní vitríny vlastní dopravou dodávateľa je možná na objednávku kompletizácie na mieste určení – montáž a regulácie sklenených dverí, zámkou a políc)

-          Je možný osobní odber v sídle firmy: Husova 819, 73301 Karviná. Kompletizácie vitríny a jej príprava pre transport je analogická, jak v prípade vlastné dopravy dodávateľom alebo kuriérom. V tomto prípade preberá odberateľ na seba zodpovednosť za stav prepravované vitríny v chvíli jej ho odberu v sídle dodávateľa. Na prípadné poškodení vitríny behom dopravy sa nevzťahuje záruka a nemôže tak byť uznaná reklamácia. Odberateľ montuje pohyblivé prvky vitríny vlastnými silami.

 

  1. 3.    Návod na montáž

-          Montážne práce s upevnením pohyblivých prvkov vitríny vykonávajte v priestoroch s vodorovnou podlahou a vždy s pomocou druhej osoby. Dbajte opatrností pri vybaľovaní, prenášaní a montáži sklenených dielov. Skla v žiadnom prípade nestavajte priamo na podlahu, ani je neopierajte o stenu, zamedzte nárazom. Poškodené sklo sa rozpadne na drobné čiastočky (fragmenty).

3.1.                 Transport na palete – paletu spolu s vitrínou postavte na rovné vodorovné podloží, odstráňte bezpečnostné prvky (pásky upevňujúce vitrínu k palete).

3.2.                 Zložte z palety a postavte na bezpečné miesto pohyblivé prvky vitríny (balíčky s dverami, policami a zámky).

3.3.                 Zložte z palety vitrínu a postavte na rovnú plochu.

3.4.                 Zložte baliaci materiál (fólii, kartón a polystyrén) a dbajte pritom, aby ste nepoškrabali sklo alebo hliníkové profily.

3.5.                 Odstráňte balení pohyblivých prvkov (fólie, kartóny)

3.6.                 Odstráňte zabezpečení pántov – fólii alebo lepiaci pásku.

3.7.                 V oboch pántoch pre jedno krídlo uvoľnite skrutky tak, aby vo vnútri pántu zostal dostatočný priestor k vložení skla (cca 7mm), vložte do dolného pántu ochranný pliešok a posuňte jej smerom do vnútra vitríny.

 Za pomocí druhej osoby, ktorá celou dobu drží dverní krídlo, vsuňte sklo medzi pánty (dolní i horní) tak, aby bola hrana krídla zo strany bočných hliníkových profilov v rovnakej výške jak hrana závesu. Celou dobu držte sklo a pridržujte pliešok zabezpečujúci sklo, a dotiahnite skrutky k pliešku priemernou silou, aby sa spodní časť dverí nedala ľahko vysunúť z pántu, ale aby súčasne nedošlo prílišným utiahnutím k poškodení skla.

 Vsuňte medzi sklo a skrutky pliešok v hornom pántu a pritom uvoľňujte alebo uťahujte podľa potreby skrutky. Celou dobu pridržujte dvierka spolu s plieškom v hornom pántu a mierne pritiahnite skrutky, analogicky tak ako u dolného pántu musí byť horní hrana skla umiestnená v rovnakej výši, ako horná hrana závesu. Teraz pritiahnite skrutky s takou silou, aby sa nedalo sklo vysunúť z horného závesu.

 POZOR!!! Pred dovretím dvierok skontrolujte, či hrany dvierok nenarazí do dosky alebo do hliníkových profilov. Teraz zriaďte sklon medzi sklom a profily tak, že minimálne vsuniete alebo vysuniete dolní alebo horní roh dvierok.

 Pokiaľ má vitrína dvojkrídle dvere, pák analogicky postupujte u druhého krídla.

 Po dokončení montáže dvierok a regulácie stredové medzery medzi nimi je možno namontovať zámok.

 V profilu alebo MDF doske je teraz pripravená drážka pre západku zámku. Zámok je tiež vybavený skrutkami a má podobnú konštrukciu ako pánty. Montuje sa na spodnú hranu dverí v takom mieste, aby sa západka voľne vysunovala a vsunovala do drážky. Teraz môžeme pritiahnuť skrutky a dokončiť nastavenie dverí vyrovnaním veľkosti medzier po celom obvodu dvierok a také medzi krídly. Po nastavení dvierok pevne pritiahnite skrutky takou silou, aby nebolo možné vybrať skla zo závesu a pretiahnuť zámok pozdĺž skla, opäť opatrne, aby súčasne nedošlo prílišným utiahnutím k poškodení skla.

 Pri priťahovaní všetkých pántov a skrutiek postupujte s citom. Príliš silné doťažení skrutiek môže mať za následok poškodení skla.

3.8.                 Podperné kolíky políc sú osadené v odpovedajúcej výške v bočných profiloch vitríny. Police vkladajte do vitríny pri úplne otvorených dverách. Mierne police skloňte a opatrne je vložte na operné kolíky, dbajte na to, aby sa nárazom do hliníkových profilov nepoškodili rožky políc.

3.9.                 Kompletní vitrínu postavte na miesto určení a skontrolujte, či stojí rovno. Ešte raz skontrolujte stabilitu upevnení dvierok v pántoch a operných kolíkov.

 

  1. Základy užívaní a konzervácie

-          Vitríny sú určené do interiéru, pre použití v miestnostiach s normálnou vlhkostí.

-           Vitríny by mali byť umiestnené na rovnom povrchu, na plochu odpovedajúcej veľkosti vzhľadom k základne.

-          Pravidelne, najlepšie raz mesačne kontrolujte stabilitu upevnení dvierok a podper, a tiež vždy po čistení alebo premiestení políc na iné miesto. V prípade potreby dotiahnite upevňovací skrutky a pánty zriaďte.

-          Chráňte vitrínu pred silným znečistením

-          Pri čistení používajte jemné mydlové roztoky a prostriedky na mytí skla.

            Dbajte pokynu na jej obaloch.

-          Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, aby ste nepoškodili povrch nábytkových dosiek či profilov.

            Po každom čistení a tiež po každom presunutí vitríny na iné miesto skontrolujte upevnení pántu a prípadne preveďte nastavenie.           

-          Police vo vitrínach majú obmedzenou nosnosť, preto je nepreťažujte.

-          Dbajte opatrnosti pri vkladaní materiálu a exponátu do vitríny, akýkoľvek náraz do police či steny môže spôsobiť poškodení prvkov vitríny alebo exponátu.

ZÁRUČNÍ LIST

 

Záruční podmienky

1.       Na výrobok je poskytovaná záruka po dobu 24 mesiacov od dátumu predaje na základe faktúry.

2.       Záruka sa vzťahuje na chyby výrobku neviditeľné voľným okom, ktoré bránia riadnemu fungovaniu výrobku, ku ktorým mohlo dôjsť vo fáze dokončenia výrobku alebo pri výrobe.

3.       V prípade, že bol výrobok opravovaný v dobe záruky, predlžuje sa záručná doba o dobu trvania opravy výrobku.

4.       Reklamácia v záručnej dobe musí byť oznámená telefonicky a potvrdená písomne doporučenou poštou, e-mailom alebo faxom; a musí obsahovať príslušnú fotodokumentáciu. Kupujúci je zodpovedný za doloženie skutočnosti, že záručná doba ešte neskončila.

5.       Lehota na vybavenie reklamácie je 21 pracovných dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti.

6.       V prípade nesplnenia podmienok reklamácie uvedených v bode 4. sa lehota na vybavenie reklamácie predĺži a bude sa počítať znova odo dňa splnenia týchto podmienok.

7.       Ak budú uznané nároky kupujúceho na opravu alebo výmenu chybných prvkov alebo celého výrobku, bude toto vykonané na základe dohody medzi stranami s určením nákladov, spôsobu a dátumu opravy alebo výmeny výrobku.

8.       Záruka sa nevzťahuje na chyby výrobku (vrátane zničenia alebo poškodenia výrobku v dôsledku poškriabaniu, preliačiny, zlomenie, pretrhnutie a pod.), Ktoré vznikli z iných dôvodov ako pri výrobe, používaním v rozpore s návodom na obsluhu, používaním výrobku na iné účely, než k akému je určený, najmä kvôli nesprávnej ručnej manipulácii, údržbe alebo skladovanie.

9.       Záruka sa nevzťahuje na poškodenie mechanické a ďalšie vyplývajúce z náhodných udalostí, ako sú záplavy, požiar, úmyselné poškodenie, vandalizmus, krádeže, atď. (Vrátane krádeže, mechanickému poškodeniu alebo zničeniu jednotlivých prvkov výrobku).

10.   Záruka sa nevzťahuje na výmenu textilný pásik v prípade ich znečistenia alebo mechanického poškodenia (prerušenie, prerezanie, pretrhnutie).

 

Dodávateľ:

Legat Trade, s.r.o.

Husova 819

Karviná 733 01

 

Tel.:      596 325 680

 

 IČ:      27770494

DIČ:    CZ27770494

 

Mail:info@soryx.cz

www.soryx.cz